Агуулга

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн захиалгаар мөнгөн тэтгэмжийн тухай танилцуулга видеог гүйцэтгэлээ. Энэхүү видеоны агуулга болон хэлбэр нь захиалагч талаас ирсэн бөгөөд бидний хувьд англи хэлнээс хөрвүүлэн гүйцэтгэв.

Тус бичлэгээр дамжуулан шаардлагатай мөнгөн тэтгэмж нь нийгмийн амжиргааны төвшин, тэгш байдлыг дэмждэг болохыг батлахын зэрэгцээ мөнгөн тэтгэмжийн тухай ташаа ойлголттой хүмүүст бодит судалгааны үр дүнг танилцуулах юм. Иймд оновчтой үг хэллэг болоод хялбар ойлгогдох зарчмыг баримтлан ажиллалаа.

Нийтлэгдсэн: Unicef.org | Unicef facebook

Захиалагч

UN Хүүхдийн сан

Ажилласан баг

О.Чинсанчир – Моушн дизайнер