Menu Close

Монгол хонины нэхийг бүрэн боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болох нэхий дээл, эдлэл үйлдвэрлэдэг “Дархан Минж” ХХК-ын 2019/2020 оны шинэ коллекцийн каталогийн дизайн эх бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэлээ.

Монгол хонины нэхийг бүрэн боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болох нэхий дээл, эдлэл үйлдвэрлэдэг “Дархан Минж” ХХК-ын 2019/2020 оны шинэ коллекцийн каталогийн дизайн эх бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэлээ.

Захиалагч

Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын Яам

Хэвлэлийн дизайн

Э.Тэнүүн – Дизайнер

Лого дизайн

О.Одонболд – Дизайнер

Гэрэл зураг

Т.Хангарьд – Гэрэл зурагчин
Л.Мөнхэрдэнэ – Гэрэл зурагчин
А.Гиймэл – Гэрэл зурагчин
Б.Баяр – Гэрэл зурагчин
Г.Батжаргал – Гэрэл зурагчин