Menu Close

Стратеги академи, Фридрих-Эбертийн сан хамтран Эрх Чөлөө гэж юу вэ? Нийгмийн Ардчиллын суурь зарчмын талаар тайлбарласан 18 ширхэг картын иллюстрац, дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

Агуулга

Эрх Чөлөө гэж юу вэ? цуврал 18 карт Стратеги Академийн гар утасны апп-д байрлах “Нийгмийн ардчилал – Товч бөгөөд тодорхой-1” номын товч хувилбар бөгөөд карт дээр байрлах QR кодыг уншуулах дэлгэрэнгүй мэдээллийг апп-аас унших боломжтой.

Дугтуй

Тус картуудыг тараан түгээхдээ шуудангийн дугтуйг санагдуулам дизайнтай дугтуй ашигласан.

Захиалагч

Монгол Ардын Намын дэргэдэх
Стратеги академи,
Фридрих-Эбертийн сан

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Ахлах дизайнер
Ж.Түмэн-Өлзий — Иллюстрац
Ж.Энүүжин — Дизайнер