Мобиком корпорациас хэрэглэгчдэдээ хүргэж буй ээлжит урамшуулал болох “5x үржигддэг дата багц”-ын тухай сошиал медиа постын гэрэл зураг авалт болон гэрэл зургийг нийлүүлэн эвлүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Instagram

Мобиком корпорациас хэрэглэгчдэдээ хүргэж буй ээлжит урамшуулал болох “5x үржигддэг дата багц”-ын тухай сошиал медиа постын гэрэл зураг авалт болон гэрэл зургийг нийлүүлэн эвлүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Facebook

Ихэвчлэн өөрсдийн гэсэн бүтээлч баг бүрдүүлсэн захиалагчаас ажлын санаа баталгаажсан ирдэг бөгөөд зөвхөн гүйцэтгэлд тулгуурлан ажиллах шаардлагатай болдог. Иймд бид “5x үржих дата” хэмээх агуулгад нийцүүлэн гэрэл зургаа авч, зураг бүрд нэг хүний таван өөр төрлийн нүүрний хувиралыг илэрхийлж өнгөнд хувирган нийлүүлсэн. Пост бүр өөрийн гэсэн өнгөтэй ба компанийн брэнд өнгийг шингээснээрээ онцлогтой.

Ихэвчлэн өөрсдийн гэсэн бүтээлч баг бүрдүүлсэн захиалагчаас ажлын санаа баталгаажсан ирдэг бөгөөд зөвхөн гүйцэтгэлд тулгуурлан ажиллах шаардлагатай болдог. Иймд бид “5x үржих дата” хэмээх агуулгад нийцүүлэн гэрэл зургаа авч, зураг бүрд нэг хүний таван өөр төрлийн нүүрний хувиралыг илэрхийлж өнгөнд хувирган нийлүүлсэн. Пост бүр өөрийн гэсэн өнгөтэй ба компанийн брэнд өнгийг шингээснээрээ онцлогтой.

Захиалагч

Мобиком корпораци

Ажилласан баг

Т.Мөнхдэлгэр — Гэрэл зураг засвар
Г.Луубат — Гэрэл зурагчин
О.Мягмардорж — Гэрэл зурагчин