Menu Close

ХУД Наадамчдын өргөн чөлөөнд байрдах бизнес зэрэглэлийн орон сууцны хотхон “Seoul Garden” төслийн борлуулалт маркетингийн ажилд зориулсан хэвлэмэл танилцуулгын эх бэлтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Агуулга

Тус хэвлэмэл танилцуулгын хувьд худалдан авалт хийхээр зэхэж буй хүмүүст хэрэгтэй бүх төрлийн мэдээллийг багтаах шаардлагатай байсан бөгөөд төслийн гадаад болон дотоод зохион байгуулалт, байршил, онцлог давуу талууд, ашиглагдсан материал гээд маш олон мэдээллийг нэг дор багтаан бэлтгэсэн.

Захиалагч

Улаанбаатар групп ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Ж.Энүүжин — Дизайнер