Стратеги академи, Фридрих-Эбертийн сан хамтран Эрх Чөлөө гэж юу вэ? Нийгмийн Ардчиллын суурь зарчмын талаар тайлбарласан 18 ширхэг картын иллюстрац, дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

Стратеги академи, Фридрих-Эбертийн сан хамтран Эрх Чөлөө гэж юу вэ? Нийгмийн Ардчиллын суурь зарчмын талаар тайлбарласан 18 ширхэг картын иллюстрац, дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

Стратеги академи, Фридрих-Эбертийн сан хамтран Эрх Чөлөө гэж юу вэ? Нийгмийн Ардчиллын суурь зарчмын талаар тайлбарласан 18 ширхэг картын иллюстрац, дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

Захиалагч

Монгол Ардын Намын дэргэдэх
Стратеги академи,
Фридрих-Эбертийн сан

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Ахлах дизайнер
Ж.Түмэн-Өлзий — Иллюстрац
Ж.Энүүжин — Дизайнер