Menu Close

“Монголиан Стар Дистрибюшин” ХХК нь хэрэглэгч, харилцагчдадаа найдвартай бараа бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй нийлүүлж, шуурхай түгээлтийг хүргэн ажилладаг.

Иймд бүтээгдэхүүн бүрийг ялган танилцуулж, хүлээн авагчдад ойлгомжтой, тодорхой мэдээлэл өгөх зорилгоор бүтээгдэхүүний каталоги буюу хэвлэлийн эхийг бид гүйцэтгэв.

Захиалагч

“Монголиан Стар Дистрибюшин” ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Дизайнер