Монгол хонины нэхийг бүрэн боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болох нэхий дээл, эдлэл үйлдвэрлэдэг “Дархан Минж” ХХК-ын 2019/2020 оны шинэ коллекцийн каталогийн дизайн эх бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэлээ.

Захиалагч

“Дархан Минж” ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Дизайнер

Гэрэл зураг

О.Төмөрбаатар