Menu Close

ICT EXPO 2020 үйл ажиллагаанд зориулсан “Huawei” брэндийн үзэсгэлэнд оролцож буй голлох бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг танилцуулсан хэвлэмэл брошур тараах материал, зурагт хуудас гэх зэрэг эх бэлтгэлийн үйлчилгээг “Аригү Медиа” компаны захиалгаар хийж гүйцэтгэлээ.

Агуулга

Huawei брэндийн хувьд тус үзэсгэлэнд Enterprise Solution төрлийн үйлчилгээнүүдээ танилцуулахаар зорьсон бөгөөд манай дизайн хамт олон үйлчилгээ тус бүр дээр зориулсан тараах материалуудын эх бэлтгэлийг бэлдсэн.

Захиалагч

Аригү Медиа ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Ж.Энүүжин — Ахлах дизайнер
Ч.Мөнхжаргал — Дизайнер
Э.Даваасүрэн— Дизайнер