Reebok брэндийн улирлын идэвхжүүлэлтийн ажилд зориулсан загварын гэрэл зургийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус зураг авалтын хувьд залуучуудад Reebok брэндийг сануулах зорилготой байсан.

Тус зургийн хэрэглээ нь дижитал орчинд буюу facebook, instagram- сүлжээнд ашиглагдсан бөгөөд илүү энгийн, даруухан дүр төрхийг гаргахыг хичээн ажиллаа.

Захиалагч

BTF LLC

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Э.Даваасүрэн — Гэрэл зурагчин
О.Мягмардорж — Гэрэл зурагчин