Menu Close

Citros рестораны захиалгаар үндсэн хоолны болон уух зүйлсийн зураг авалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Ихэнхи ресторануудын хувьд хоолны зураг авалт хийлгэхдээ хэвлэмэл болон дижитал хэрэгцээнд зориулан захиалдаг. Бид захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тухайн бүтээгдэхүүний орц найрлага, онцлог шинж чанар рестораны дотор засал уур амьсгалд тохируулан авах гэж хичээн ажиллалаа.

Захиалагч

Citros ресторан

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

О. Мягмардорж-Гэрэл зурагчин
Г.Луубат- Гэрэл зурагчин