Menu Close

Монгол улсын эрчим хүч үйлдвэрлэл, дамжуулах, түгээх салбарт хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг мэргэжлийн төвшинд тасралтгүй ханган нийлүүлж буйНоватек Интернэшнл ХХК-ийн хэвлэлд зориулсан танилцуулгын гэрэл зургийг гүйцэтгэлээ.

Агуулга

Танилцуулах материалд кабель тус бүрийн онцлог, зориулалтыг ялган харуулахын сацуу компанийн тухай товч мэдээллийг багтаан ажиллав.

Захиалагч

“Новатек Интернэшнл” ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Дизайнер