Стратеги академи, Фридрих-Эбертийн сан хамтран Эрх Чөлөө гэж юу вэ? Нийгмийн Ардчиллын суурь зарчмын талаар тайлбарласан 18 ширхэг картын иллюстрац, дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

Retouch

Тус картуудыг тараан түгээхдээ шуудангийн дугтуйг санагдуулам дизайнтай дугтуй ашигласан.

Хэвлэмэл

Эрх Чөлөө гэж юу вэ? цуврал 18 карт Стратеги Академийн гар утасны апп-д байрлах “Нийгмийн ардчилал – Товч бөгөөд тодорхой-1” номын товч хувилбар бөгөөд карт дээр байрлах QR кодыг уншуулах дэлгэрэнгүй апп-аас унших боломжтой.

Вектор

Эрх Чөлөө гэж юу вэ? цуврал 18 карт Стратеги Академийн гар утасны апп-д байрлах “Нийгмийн ардчилал – Товч бөгөөд тодорхой-1” номын товч хувилбар бөгөөд карт дээр байрлах QR кодыг уншуулах дэлгэрэнгүй апп-аас унших боломжтой.

Гэрэл зураг

Эрх Чөлөө гэж юу вэ? цуврал 18 карт Стратеги Академийн гар утасны апп-д байрлах “Нийгмийн ардчилал – Товч бөгөөд тодорхой-1” номын товч хувилбар бөгөөд карт дээр байрлах QR кодыг уншуулах дэлгэрэнгүй апп-аас унших боломжтой.

Захиалагч

Амьдрал Үргэлж Сайхнаараа

Брэнд консепц

Амьдрал Үргэлж Сайхнаараа

Визуал дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Дизайнер