Menu Close

Байгалийн гаралтай эрүүл хүнс сүүлийн үед хүмүүсийн хэрэглээнд эрчимтэй нэвтэрч буй юм. AYC жүүс нь хүйтэн шахалтын аргаар гарган авсан цэвэр шүүс, ингэний хоормог зэрэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, тараах материалын дизайныг захиалагчийн брэнд концепцид үндэслэн гүйцэтгэв.

Хэвлэмэл

Бүтээгдэхүүний танилцуулга, тараах материал болон бусад суртачилгааны материалуудыг  харилцагч байгууллагын  хэрэгцээ шаардлага бүрэн нийцүүлэн тухай бүрд нь бэлтгэн хүргэлээ.

Постууд

Тухайн брэндийн сошиал медиа сувгийн хэрэгцээнд зориулан өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл,  үндсэн мэдээлэл, баярын мэндчилгээ, борлуулалттай холбоотой мэдээ мэдээлэлүүдийг бэлтгэн хүргэлээ.

Гэрэл зураг

Тус картуудыг тараан түгээхдээ шуудангийн дугтуйг санагдуулам дизайнтай дугтуй ашигласан.

Тус картуудыг тараан түгээхдээ шуудангийн дугтуйг санагдуулам дизайнтай дугтуй ашигласан.

Захиалагч

AYC Mongolia

 

Ажилласан баг

Т.Мөнхдэлгэр – Эх бэлтгэл, Пост дизайн, Гэрэл зураг
О.Мягмардорж – Гэрэл зураг