Menu Close

Улаанбаатар Групп-н ээлжит төсөл болох Улаанбаатар хотын төв баруун дөрвөн замд байрлах Avenue Residence орон сууц, оффисын төслийн үндсэн танилцуулгын дизайны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Агуулга

Тус төслийн хувьд Улаанбаатар хотын төвд байршилтайгаараа онцлогтой байсан бөгөөд худалдан авахаар зорьж буй хүмүүст зориулан төслийн онцлог давуу талууд, дотоод болон гадна засал, байршил гээд бүхий л мэдээлэлийг багтаан бэлтгэсэн.

Захиалагч

Улаанбаатар групп ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Ж.Энүүжин — Дизайнер