Menu Close

Агуулга

БНСУ-н хүнс хөдөө аж ахуйн яамны харьяа aT корпарацийн ерөнхий үйл ажиллагааг Монголын байгууллагууд болон хэрэглэгчдэд танилцуулах зорилготой хэвлэмэл материал болон 2D, 3D анимейшн хосолсон танилцуулга видео ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.

Хэвлэмэл

Тус байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг Монголчуудад тэр дундаа Улаанбаатар хотын иргэдэд танилцуулах үндсэн зорилготой тул видео болон хэвлэмэл танилцуулгыг энгийн бөгөөд ойлгомжтой байлгах тал дээр анхааран ажилласан.

Захиалагч

aT Mongolia

Ажилласан баг

Ж.Энүүжин- Ахлах дизайнер
Г.Бодьтүшиг- 3D