Menu Close

Unitel: ICT Expo 2016

Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын хамгийн том арга хэмжээ болох “ICT EXPO 2016” үзэсгэлэн өнгөрсөн…