Абстракт артист Hilma af Klint

Сүүлийн жилүүдэд 20-р зууны нэгэн уран бүтээлчийн туурвисан өнгөлөг, үл ойлгогдом гүн гүнзгий зураглал, хэлбэржүүлсэн…